Looptijd, tarief en verlenging

 • Lidmaatschappen, activiteiten, kinderfeestjes, losse lessen en bedrijfstuitjes starten en eindigen op aangegeven datums in de Fit on air webshop. 
 • De juiste tarieven staan op de Fit on air website vermeld.

Betalingsverplichting

 • Het bedrag van het abonnement, kinderfeestje, losse les of activiteit dient voorafgaand aan de sportlessen, activiteit, bedrijfsuitje of kinderfeestje voldaan te worden. 

Opzegging, overdracht lidmaatschap 

 • Na de looptijd van het gekochte artikel is het lidmaatschap afgelopen.
 • Lessen gemist tijdens de looptijd van het artikel? Het is niet mogelijk om deze op een ander tijdstip of datum in te halen. 

Verplichtingen van de leden

 • Zonder een abonnement heeft de sporter geen toegang tot de lessen van Fit on air
 • De uitstapjes en activiteiten zijn geheel op eigen risico

 Aansprakelijkheid

 • Leden dienen een goede gezondheid te hebben bij aanvang van het sporten. 
 • In geval van twijfel adviseren we een bezoek aan uw huisarts voor een medische keuring. Iedere sporter dient verantwoordelijk om te gaan met de eigen lichamelijke conditie en de aanwijzingen van de Fit on air trainer op te volgen. 
 • Indien de sporter niet bekend is met de toestellen en bewegingen zal hij/zij pas tot het gebruik overgaan, nadat hij/zij hiervoor instructies heeft verkregen middels een proefles
 • Fit on air aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen.
 • Fit on air aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade aan en/of diefstal van een vervoermiddel door het parkeren bij een gymzaal waar Fit on air actief is.